031-100 220

   Vasagatan 46

   info@vasakliniken.com

Gynekologiska sjukdomar

Ring oss på 031 – 100 220 för att boka ditt besök. 

Vi är en specialistklinik som:

 • Erbjuder landstingsfinansierad vård dvs du betalar bara patientavgift alternativt gäller frikort (förutsatt att du uppfyller sedvanliga krav för landstingsfinansierad vård).
 • Erbjuder försäkringssjukvård och har avtal med de stora försäkringsbolagen bland annat Skandia, DKV Hälsa, Länsförsäkringar, Trygg­Hansa, Euro Accident, Cardif, Säkra/Nordeuropa, Vardia, Movestic, White Label.
 • Erbjuder privat sjukvård vilket innebär att den är tillgänglig för alla men är inte subventionerad.
 • Till oss kan du komma dels via egen tidsbeställning, men även via remiss från andra vårdinrättningar.
 • Om du har privat sjukvårdsförsäkring, ring alltid först ditt försäkringsbolag och uppge att du vill ha tid hos oss på Vasakliniken, så bokar försäkringsbolaget en tid hos oss.

 

Välkommen till Dr Björn Andersch och Dr Johanna Schmidt.

Vi kan till exempel hjälpa Dig med följande:

 • Blödningsbesvär/rubbningar
 • Cellförändringar
 • Framfall
 • Graviditetsproblem i tidig graviditet
 • Gynekologisk hälsokontroll (gyn-undersökning + vaginalt ultraljud + bröstpalpation +cellprov)
 • Infektioner
 • Infertilitetsbehandlingar (ex ägglossningsstimulering samt IVF, donationsbehandlingar, inseminationer, äggfrys i samarbete med andra fertilitetskliniker). Läs mer här.
 • Infertilitetsutredningar (inkl genomspolning av äggledare), ingår i den landstingsfinansierade vården om sedvanliga kriterier uppfylls
 • Inkontinensutredningar
 • Klimakterie- och PMS-besvär
 • Nedre buksmärtor
 • NIPT i samarbete med Life Genomics
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Privatläkarbesök under pågående fertilitetsbehandlingar (IVF, inseminationsbehandlingar (AIH, AID)
 • Tidigt ultraljud fr o m vecka 7+0
 • Tillväxtkontroller under graviditet
 • Urinvägsinfektion

 Våra gynekologer

Dr Björn Andersch
Gynekolog – Specialist inom Gynekologi och Obstetrik.
Docent, har i sin forskning framför allt ägnat sig åt nedre genitala infektioner, svamp och bakteriell vaginos samt PMS.
Mångårig erfarenhet av ultraljudsundersökningar under graviditet.
Dr Johanna Schmidt
Gynekolog – Specialist inom Gynekologi och Obstetrik. Subspecialist inom Reproduktionsmedicin och har även arbetat lång tid med alla typer av fertilitetsbehandlingar (t ex IVF/provrörsbefruktning). Har disputerat inom ämnet PCOS (polycystiskt ovarie syndrom). Har tidigare arbetat många år på Reproduktionsmedicin, Kvinnokliniken Sahlgrenska och senast på Livio Fertilitetscentrum Göteborg, Carlanderska sjukhuset.

Våra medicinska områden

ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR
ALLERGISJUKDOMAR
GYNEKOLOGISKA SJUKDOMAR
ALLMÄNMEDICIN
HUDSJUKDOMAR
ENDOKRINOLOGI
REUMATOLOGISKA SJUKDOMAR
HJÄRTSJUKDOMAR
PRICKMOTTAGNING
IDROTTSMEDICIN